Blue Flower

×

Bericht

Failed loading XML... xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag d line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag n line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.g line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag f.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and script xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: link line 1 and script EntityRef: expecting ';' StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and span Opening and ending tag mismatch: span line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute novalidate Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and form Opening and ending tag mismatch: form line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and article EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Entity 'copy' not defined Opening and ending tag mismatch: footer line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and footer Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Entity 'times' not defined xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: div line 1 and html Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag body line 1 Premature end of data in tag head line 1 Premature end of data in tag html line 1

 

 

De NNBR is een klein clubje ruitersport liefhebbers die zich inzetten voor de niet beroepsmatige ruiter.

Het doel, is om in samenwerking met de bestaande rijverenigingen van de KNHS, het aanbieden van wedstrijden, zowel dressuur als springen waar de niet beroepsmatige ruiters zonder concurrentie van beroepsruiters kunnen rijden.
Als NNBR hebben wij van de KNHS de vrijheid gekregen om enkele pilots voor niet beroepsruiters te organiseren, en als hiervoor voldoende animo is, zal dit initiatief worden uitgebreid.

  

De KNHS vereniging organiseert de wedstrijd.
De NNBR controleert de ruiterstatus.

 

 

 

 

 

 

Share