Blue Flower

×

Bericht

Failed loading XML... xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag d line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag n line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.g line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag f.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and script xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: link line 1 and script EntityRef: expecting ';' StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and span Opening and ending tag mismatch: span line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute novalidate Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and form Opening and ending tag mismatch: form line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and article EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Entity 'copy' not defined Opening and ending tag mismatch: footer line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and footer Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Entity 'times' not defined xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: div line 1 and html Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag body line 1 Premature end of data in tag head line 1 Premature end of data in tag html line 1

 

 

Deelname

 

Deelname Om deel te kunnen nemen aan rubrieken voor niet-beroepsmatige ruiters dient de deelnemer digitaal een Ruiterstatus verklaring in te vullen alsmede een Eigenaarsverklaring 

Deze verklaringen worden door de NNBR in een bestand opgeslagen.

 

Share