Blue Flower

×

Bericht

Failed loading XML... xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined Entity 'raquo' not defined error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag b line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag d line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag c line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag n line 1 xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag a.g line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag f.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag this.length line 1 xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name error parsing attribute name attributes construct error Couldn't find end of Start Tag arguments.length line 1 xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute async attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and script xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name StartTag: invalid element name Specification mandate value for attribute data-pagespeed-no-defer attributes construct error Couldn't find end of Start Tag script line 1 Opening and ending tag mismatch: link line 1 and script EntityRef: expecting ';' StartTag: invalid element name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: meta line 1 and head Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Specification mandate value for attribute required attributes construct error Couldn't find end of Start Tag input line 1 Opening and ending tag mismatch: img line 1 and a Opening and ending tag mismatch: a line 1 and span Opening and ending tag mismatch: span line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and header EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Specification mandate value for attribute novalidate Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: input line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and form Opening and ending tag mismatch: form line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and article EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' EntityRef: expecting ';' Opening and ending tag mismatch: header line 1 and div Entity 'copy' not defined Opening and ending tag mismatch: footer line 1 and div Opening and ending tag mismatch: div line 1 and footer Opening and ending tag mismatch: article line 1 and div xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Entity 'times' not defined xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name xmlParseEntityRef: no name Opening and ending tag mismatch: div line 1 and body Opening and ending tag mismatch: div line 1 and html Premature end of data in tag div line 1 Premature end of data in tag body line 1 Premature end of data in tag head line 1 Premature end of data in tag html line 1

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is het doel van de NNBR?
Ons doel is om spring- en dressuurwedstrijden aan te bieden waaraan ruiters kunnen deelnemen zonder dat ze daarbij concurrentie ondervinden van beroepsruiters. We doen dat met steun van en in samenwerking met de KNHS en de bij hen aangesloten rijverenigingen.

Door wie is de NNBR opgericht?
De NNBR is ontstaan uit een initiatief van een gemengd gezelschap van paardenliefhebbers, zowel (oud) professionals als hobbyruiters. We zien om ons heen wedstrijden die druk bezocht worden door professionele ruiters met veelbelovende paarden, waardoor de ruiter met eigen paard minder kans heeft nog een prijs in de wacht te slepen.

Uit een enquête bleek dat dit landelijk op grote schaal speelt: uit de vele reacties bleek dat ruiters het jammer vinden niet mee te kunnen doen voor de prijzen, omdat ze niet op kunnen tegen de beroepsruiters die volle dagen te paard doorbrengen. Zodoende hebben we contact gelegd met de KNHS om in overleg wedstrijden op te zetten juist voor die ruiters die niet hun geld verdienen met het rijden van paarden.

Wanneer is iemand een niet-beroepsmatige ruiter?
Een niet-beroepsmatige ruiter is globaal genomen iemand die paarden rijdt zonder daar geld aan te verdienen. We hebben een specifieke definitie opgesteld om zo duidelijk mogelijk onderscheid te kunnen maken.

Een niet-beroepsmatige ruiter is iemand die:
1. geen inkomen genereert uit het rijden van paarden voor derden.
2. geen beroepsmatig geschoolde en geklasseerde paarden rijdt welke in eigendom zijn van een training/handelsstal, tenzij het paard aantoonbaar door de niet-beroepsmatige ruiter zelf is geklasseerd.
Een deelnemer mag alle paarden rijden die in eigendom zijn van hem/haar zelf of zijn/haar naaste familie, (echtgeno(o)t(e), broers, zussen, ouders en grootouders), en waarvoor een Eigenaarsverklaring is ingevuld. Rijdt een deelnemer paarden die niet in eigendom van hem/haar of zijn/haar familie zijn, dan mag hij/zij per competitiejaar niet meer dan drie paarden met Eigenaarsverklaring in de wedstrijden uitbrengen.
Bij inschrijving vult de deelnemer zowel de Amateurstatus Verklaring als de Eigenaarsverklaring (per paard) in en zendt deze mee met de inschrijving. Deze verklaringen zijn te vinden en te downloaden op www.nnbr.nl.

Hoe controleert de NNBR of iemand een niet-beroepsmatige ruiter is?
Alle inschrijvingen voor wedstrijden voor niet-beroepsmatige ruiters gaan via de website van de NNBR, www.nnbr.nl. De NNBR is gerechtigd de aanmeldingen voor deelname aan de wedstrijden vooraf te checken bij o.a. de KNHS. Indien uit controle is gebleken dat de betreffende deelnemer toch niet aan de voorwaarden voldoet, kan de NNBR besluiten de betreffende deelnemer voor een periode van enkele jaren uit te sluiten van deelname. Tegen een dergelijk besluit kan verzet aangetekend worden bij de geschillencommissie.

Kan ik ook lid worden van de NNBR?
De NNBR is een vereniging zonder leden. De NNBR bestaat dus enkel uit een bestuur en een geschillencommissie, waar je geen lid van kunt worden.

 

Is de NNBR een bij de KNHS aangesloten rijvereniging?
Nee, wij zijn geen KNHS rijvereniging.
Wij organiseren zelf geen wedstrijden, dit doen de erkende rijverenigingen. Zij kunnen op de site van de NNBR informatie en vraagprogramma’s vinden voor het opzetten van wedstrijden voor niet-beroepsmatige ruiters. Wij houden deze informatie bij en controleren bij wedstrijden de ruiterstatus, zodat de deelnemende ruiters daadwerkelijk geen beroepsruiters zijn.

Waar worden er wedstrijden voor niet-beroepsmatige ruiters gehouden?
Elke KNHS vereniging in Nederland kan en mag deze wedstrijden organiseren. Op www.nnbr.nl staat informatie over het opzetten van wedstrijden voor niet-beroepsmatige ruiters, zodat het voor verenigingen overzichtelijk en duidelijk is wat de mogelijkheden zijn. Dat helpt in het opzetten van wedstrijden en het controleren van de ruiterstatus loopt via de NNBR.

Hoe vaak worden er wedstrijden voor niet-beroepsmatige ruiters gehouden?
Hoeveel wedstrijden er gehouden worden is afhankelijk van de rijverenigingen.

Wat voor soort wedstrijden kunnen er worden georganiseerd?
a)
Springwedstrijden, met de gebruikelijke klassen, voor niet-beroepsmatige ruiters. Deze reguliere wedstrijden vallen volledig onder de reglementen van de KNHS.

b) Dressuurwedstrijden, met de gebruikelijke klassen, voor niet-beroepsmatige ruiters. Deze reguliere wedstrijden vallen volledig onder de reglementen van de KNHS

Waar ik me kan inschrijven?

Alle inschrijvingen gaan via www.nnbr.nl , daar zijn alle benodigde formulieren terug te vinden.

 

Share